מה זה לשון הרע?

עורך דין לשון הרע

לשון הרע היא אמירה שנאמרת או נכתבת, נגד אדם אחר אשר פוגעת בו ויוצרת לו נזק משמעותי. אדם או גוף עסקי שניזוק עקב אמירה של לשון הרע, מחליט פעמים רבות להגיש תביעה בגין לשון הרע לבית המשפט, כיוון שנוצרה פגיעה בשמו הטוב ובכבודו. הן אדם פרטי והן חברות עסקיות או ארגונים, בונים את התדמית ואת […]