היתר לביצוע בדיקות גז ניתן רק לאדם שעבר קורס מטעם המשרד להגנת הסביבה, אגף מניעת רעש וקרינה.

היתר לבדיקות גז

על מי שמעוניין לעבור השתלמות מקצועית זו לצורך קבלת רישיון לעסוק בכך, להירשם לקורס בדיקות גז.

תנאי קבלה לקורס זה:

לבקשה להירשם לקורס על הטכנאים לצרף אישורים רלוונטיים, או תעודות על כך שהם בעלי ניסיון בביצוע בדיקות קרינה.

קורס חדש נפתח אחת לשנה ועל פי הביקוש. הלמידה בקורס זה נמשכת עשרה ימים, שבע שעות לימוד בכל יום, סך הכול שבעים שעות למידה. הלימודים כרוכים בתשלום שגובהו ייקבע מעת לעת בהתאם למיקומו של הקורס ולכמות המשתתפים בו.

רישיון לעסוק בבדיקות גז

אדם שעובר זה מקבל רישיון לעסוק בכך. מדובר ברישיון אישי על שמו של המשתתף בקורס ואי אפשר להעביר את ההיתר לאדם אחר. מי שמזמין בדיקה של גז ראדון צריך לוודא שאדם זה הוא אכן נושא הרישיון, כך שהוא מוסמך לבצע בדיקת גז.

בדיקות של גז ראדון

את הבדיקה מבצעים בקרקע ובחומרי הבנייה אשר מצויים במקומות נמוכים כמו מרתפים, מקלטים, חניונים תת קרקעיים וכו'.

היתרים של המשרד להגנת הסביבה

אחת לתקופה מפרסם המשרד להגנת הסביבה את שמותיהם של כל הבודקים אשר יש בידיהם רישיון תקף לעסוק בתחום בדיקות גז ראדון. הרשימה מתפרסמת עם הוראות נוספות באתר האינטרנט של משרד ממשלתי זה ולכן מי שזקוק לבודק, משוחח עם אחד מהבודקים המורשים בהתאם לאזור הגיאוגרפי שבו הוא מעניק שירות באמצעות מכשור וגלאים שהמשרד מאשר.

> למידע מקצועי ופרטים נוספים בקרו באתר https://radon.coil!